တည်နေရာ QR ကုဒ်မီးစက်

လွယ်ကူပြီး စိတ်ကြိုက် တည်နေရာ QR ကုဒ်များကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဖန်တီးပါ။

.jpg, .jpeg, .png, .gif ခွင့်ပြုထားသည်။ 0.5 MB အများဆုံး။
.jpg, .jpeg, .png, .gif ခွင့်ပြုထားသည်။ 0.5 MB အများဆုံး။
px
သိမ်းရန် စာရင်းသွင်းပါ
ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးမပြုမီ သင်၏ပြင်ဆင်ထားသော QR ကုဒ်ကို သေချာစစ်ဆေးပါ။