ဖုန်း QR ကုဒ်မီးစက်

လွယ်ကူပြီး စိတ်ကြိုက် ဖုန်း QR ကုဒ်များကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဖန်တီးပါ။

.jpg, .jpeg, .png, .gif ခွင့်ပြုထားသည်။ 1 MB အများဆုံး။
.jpg, .jpeg, .png, .gif ခွင့်ပြုထားသည်။ 1 MB အများဆုံး။
.jpg, .jpeg, .png, .gif ခွင့်ပြုထားသည်။ 1 MB အများဆုံး။
px
သိမ်းရန် စာရင်းသွင်းပါ
ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးမပြုမီ သင်၏ပြင်ဆင်ထားသော QR ကုဒ်ကို သေချာစစ်ဆေးပါ။
QR Code seems to be readable.
QR Code might not be readable. Adjust your QR code settings or content.