โปรแกรมอ่าน QR code

อ่านรหัส QR ที่มีอยู่แล้วจากไฟล์ภาพ

อ่าน QR Code ได้อย่างสะดวกด้วย 9qrcode.com คุณเพียงแค่อัปโหลดภาพ QR Code ที่นี่ ทันทีเนื้อหาของ QR code จะปรากฏทางด้านขวาทันที