Trình tạo mã QR

Tạo mã QR đơn giản & nâng cao. Dễ dàng, có thể tùy chỉnh & có thể theo dõi.

 
Mẫu QR
Bạn sẽ nhận được 16 mẫu mã QR code tích hợp sẵn để bắt đầu ngay lập tức.
Quyền riêng tư
Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của mã QR bạn tạo, trừ những mã mà bạn lưu trong tài khoản của mình một cách tự nguyện.
Có thể tùy chỉnh cao
Tạo mã QR bạn cần, thêm màu sắc và logo riêng của bạn.
Đường dẫn ngắn hóa URL
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ rút gọn URL đơn giản nhưng mạnh mẽ.
Dự án
Cách đơn giản nhất để phân loại tài nguyên quản lý của bạn
Tên miền tùy chỉnh
Kết nối tên miền của bạn hoặc sử dụng các tên miền được xác định sẵn của chúng tôi
 

Mã QR tĩnh

Mã QR tĩnh là cố định, có nghĩa là tất cả dữ liệu được nhúng trực tiếp vào mã QR. Sau khi được tạo và in ra để sử dụng trong thực tế, nó không thể thay đổi.

  • Hoàn toàn có thể tùy chỉnh
  • Không giới hạn quét
  • Không có dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi
 

Mã QR động

Mã QR động cho các liên kết, cho phép bạn thay đổi đích của mã QR ngay lập tức, bất cứ khi nào bạn muốn. Nó kết hợp nhiều công nghệ để thực hiện điều này trong nền với sự trợ giúp của công cụ Links của chúng tôi.

  • Thống kê quét tiên tiến
  • Thay đổi đích đến của URL một cách linh hoạt
  • Lập lịch, giới hạn hết hạn, Phân chia A/B
  • Bảo vệ mật khẩu
  • Định hướng lại quốc gia, thiết bị và ngôn ngữ
 

Loại mã QR

Một mảng lớn các mẫu mã QR code để lựa chọn và bắt đầu sử dụng

 

Hệ thống tạo mã vạch

Chúng tôi có tất cả. Sử dụng hệ thống mã vạch của chúng tôi để dễ dàng tạo mã vạch.

C32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch C32

C39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch C39

C39+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch C39+

C39E

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch C39E

C39E+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch C39E+

C93

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch C93

S25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch S25

S25+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch S25+

I25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch I25

I25+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch I25+

ITF14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch ITF14

C128

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch C128

C128A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch C128A

C128B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch C128B

C128C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch C128C

EAN2

 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch EAN2

EAN5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch EAN5

EAN8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch EAN8

EAN13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch EAN13

UPCA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch UPCA

UPCE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch UPCE

MSI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch MSI

MSI+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch MSI+

POSTNET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch POSTNET

PLANET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch PLANET

TELEPENALPHA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch TELEPENALPHA

TELEPENNUMERIC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch TELEPENNUMERIC

RMS4CC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch RMS4CC

KIX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch KIX

IMB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch IMB

CODABAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch CODABAR

CODE11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch CODE11

PHARMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch PHARMA

PHARMA2T

 
 
 
 
 
 
 
Tạo mã vạch PHARMA2T
 

URLs mở ứng dụng tự động

Liên kết ngắn tự động nhận diện ứng dụng đã sử dụng và mở nó trên điện thoại di động.

 

Hình ảnh theo dõi

All the links easily integrate with any of the following pixel providers.

Facebook
Google Analytics
Google Tag Manager
LinkedIn
Pinterest
X
Quora
TikTok
Snapchat
 

Giá cả đơn giản, minh bạch

Chọn gói dịch vụ phù hợp với bạn và ngân sách của bạn.

Guest
Free
Loại mã QR 16
Mã QR đã lưu 0
0 Giới hạn mã QR hàng loạt
Loại mã vạch 34
0 đã lưu mã vạch
0 Giới hạn mã vạch hàng loạt
Liên kết động 0
0 dự án
0 điểm ảnh
Tên miền tùy chỉnh 0
Tên miền bổ sung 0
Lưu trữ thống kê 0 ngày
Phân tích dữ liệu được bao gồm
Bảo vệ mật khẩu
Nội dung nhạy cảm
Ẩn địa chỉ URL ngắn
Mở tự động ứng dụng trên điện thoại di động
Đường dẫn tùy chỉnh phần sau của URL
Tham số UTM
Trình đọc mã QR
Máy đọc mã vạch
Truy cập API
Không có quảng cáo
Nhãn có thể tháo rời
User
Free
Loại mã QR 16
Mã QR đã lưu 1,000
0 Giới hạn mã QR hàng loạt
Loại mã vạch 34
0 đã lưu mã vạch
0 Giới hạn mã vạch hàng loạt
Liên kết động 100
100 dự án
100 điểm ảnh
Tên miền tùy chỉnh 100
Tên miền bổ sung 0
Lưu trữ thống kê 365 ngày
Phân tích dữ liệu được bao gồm
Bảo vệ mật khẩu
Nội dung nhạy cảm
Ẩn địa chỉ URL ngắn
Mở tự động ứng dụng trên điện thoại di động
Đường dẫn tùy chỉnh phần sau của URL
Tham số UTM
Trình đọc mã QR
Máy đọc mã vạch
Truy cập API
Không có quảng cáo
Nhãn có thể tháo rời
 

Trả lời cho những câu hỏi thường gặp

Mã QR (viết tắt từ Quick Response Code) là thương hiệu cho một loại mã vạch ma trận (hoặc mã vạch hai chiều) được thiết kế lần đầu vào năm 1994 cho ngành công nghiệp ô tô tại Nhật Bản. Một mã vạch là một nhãn quang học có thể đọc được bằng máy chứa thông tin về sản phẩm mà nó được gắn vào. Trong thực tế, mã QR thường chứa dữ liệu cho một trình định vị, định danh hoặc theo dõi trỏ đến một trang web hoặc ứng dụng. Một mã QR sử dụng bốn chế độ mã hóa chuẩn hóa (số, chữ số, byte/binary và kanji) để lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả; cũng có thể sử dụng các phần mở rộng.
Hệ thống Quick Response trở nên phổ biến bên ngoài ngành công nghiệp ô tô do khả năng đọc nhanh và dung lượng lưu trữ lớn hơn so với mã vạch UPC tiêu chuẩn. Các ứng dụng bao gồm theo dõi sản phẩm, định danh mặt hàng, theo dõi thời gian, quản lý tài liệu và tiếp thị chung.
Một mã QR bao gồm các hình vuông màu đen được sắp xếp trên lưới vuông trên nền trắng, có thể được đọc bằng thiết bị hình ảnh như máy ảnh và xử lý bằng cách sử dụng sửa lỗi Reed-Solomon cho đến khi hình ảnh có thể được giải thích một cách thích hợp. Dữ liệu cần thiết sau đó được trích xuất từ các mẫu có mặt cả trong phần ngang và dọc của hình ảnh.

Hệ thống mã QR được phát minh vào năm 1994 bởi công ty Nhật Bản Denso Wave. Mục đích của nó là để theo dõi các phương tiện giao thông trong quá trình sản xuất; nó được thiết kế để cho phép quét thành phần với tốc độ cao. Mã QR hiện đang được sử dụng trong một ngữ cảnh rộng lớn hơn, bao gồm cả các ứng dụng theo dõi thương mại và các ứng dụng hướng đến sự tiện lợi dành cho người dùng điện thoại di động (được gọi là mobile tagging). Mã QR có thể được sử dụng để hiển thị văn bản cho người dùng, để thêm liên hệ vCard vào thiết bị của người dùng, để mở một Uniform Resource Identifier (URI), để kết nối với mạng không dây, hoặc để soạn một email hoặc tin nhắn văn bản. Có rất nhiều công cụ tạo mã QR có sẵn dưới dạng phần mềm hoặc công cụ trực tuyến. Mã QR đã trở thành một trong những loại mã hai chiều được sử dụng nhiều nhất.

9qrcode.com là trang web để tạo mã QR trực tuyến miễn phí. Với 9qrcode.com, bạn có thể tạo mã QR với logo và màu sắc hoặc hình dạng độc đáo của riêng bạn.
9qrcode.com giúp bạn nhanh chóng tạo mã QR từ địa chỉ trang web, vị trí, số điện thoại, thông tin liên hệ, tin nhắn, Wifi,.. để đặt trên danh thiếp, biển quảng cáo,.. để truy cập thông tin một cách nhanh chóng (Sử dụng máy ảnh để quét mã QR và chọn "Đi" để xem nội dung của mã QR).
Với 9qrcode.com, bạn có thể dễ dàng tạo "Mã QR Tình yêu" để gửi thông điệp tình yêu bằng mã QR. Với các biểu tượng có sẵn hoặc tải lên biểu tượng, hình ảnh từ thiết bị của bạn.
9QRCode.com cho phép bạn tạo mã QR với các tính năng nâng cao như: Đặt Logo vào mã QR với hình ảnh có sẵn hoặc tải lên từ thiết bị của bạn, làm cho màu sắc của mã QR trở nên sống động hơn và tạo ra các kiểu dáng mã QR.

Có! Tất cả đều miễn phí!
 

Tạo và quản lý mã QR ngay bây giờ!

Mã QR tĩnh hoặc động siêu dễ dàng và có thể tùy chỉnh cao.